komş unun koca iş e biz sikiş e

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
ben emre ankara da yaş ı yorum 39 yaş ı nda yakı ş ı klı biriyim arzu bizim alk katta oturan ç ok seksi birisi oldum olası ona hastaydı m ama bir tü rlü yaklaş amı yordum sonuç ta oda bende evliydim bir akş am evde otururken kapı ç aldı gelen arzunun kocası hakandı hakan bana kombide arı za oldugunu bakı p bakamayacagı mı sordu elimden tamirat iş leri geldigini biliyordu bende arzuyu gö rme fı rsatı dogdugu iç in hemen kabul ettim beraber aş agı ya indik kombi mutfaktaydı iç eri girdigimizde arzu bulaş ı k makinası nı dü zenliyordu egilmiş mü thiş gö tü ortaya ç ı kmı ş tı ü stü nde dar eş ofman ve gö begini hafif aç ı k bı rakan bir bady vardı merhabalaş tı k ben kombiyle ugraş maya baş ladı m o anda hakanı n tel.i ç aldı hakan konuş ması bittikten sonra benim ç ı kmam kusura bakma dedi arzunun suratı ası lmı ş tı ama eş i sinirli bir ş ekilde yolculadı ktan sonra mutfaga dö ndü bir sigara yaktı masaya oturdu havadan sudan konuş maya baş ladı k ben artı k tamiratı bı rakmı ş tı m arzunun karş ı sı na oturdum sohbet devam ettik arzu yalnı z kalmakta ş ikayetç iydi hakanı n onu yalnı z bı raktı gı nı geceleri yalnı z kalmaktan bı ktı gı nı anlatı yordu bunları anlatı rken gö zlerime manalı bir ş ekilde bakı yordu bende ne olacaksa olsun dedim ve benim senin gibi bir eş im olsa evden ç ı kmazdı m dedim bir an oda ş aş ı rdı ve sonra gü lerek ne yapardı n dedi ben gerç ekten bilmek istiyomusun dedim evet dedi bende evde onu sü rekli ç ı rı lç ı plak gezdirirdim ve evin her kö ş esinde sikerdim dedim arzu bana bu kadar azgı nmı sı n dedi evet hemde ç ok dedim her akş am seks yapar gü nde iki ü ç kerede 31 ç ekerim dedim arzu bir sü re bir ş ey demedi sonra yavaş ca kalktı ü stü ndeki badyi ç ı kardı muhteş em gö gü sleri ortadaydı sü tyensizdi ben ş aş ı rmı ş ö ylece kalmı ş tı m sonra bir hamlede eş ofmanı nı sı yı rdı altı nda kü lot yoktu muteş em bir vü cudu vardı bana dö ndü ve iş te ç ı rı lç ı plak kaldı m dedi hakan beni sikemiyor artı k dayanamı yorum dedi bende ayaga kalktı m bir ç ı rpı da soyundum dudakları na yapı ş tı m ve ateş li bir ş ekilde ö pü ş meye baş ladı k bir yandanda amı na elimi attı m ve okö amaya baş ladı m hemen sulandı dudakları ndan boynuna ordan kulak memelerini yalamaya baş ladı m biraz egilip memelerini yalamaya baş ladı m arzu inlemeye baş lamı ş tı arzuyu sandelyeye oturtup bacakları nı araladı m amı tertemizdi dilimi yaklaş tı rı p yalamaya baş ladı m ç ok gü zel tadı vardı dilimi amı nı n iç ine iyice sokuyordum arzu artı k ç ı glı klar atmaya baş lamı ş tı ohh harika mmı mmm diye sesler ç ı karı yordu bu beni dahada azdı rı yordu artı k amı nı agzı mı n iç ine sokabildigim kadarı nı sokup emiyordum hafif ı sı rı yordum arzu daha fazla dayanamayı p titreyerek ç ı glı k atarak boş almaya baş ladı bü tü n akan am suyunu yalayı p yuttum ayaga kalktı m sikimi arzunun eline verdim arzu biraz okş adı ktan sonra sikimi agzı na soktu agzı ateş gibi yanı yordu mü thiş yalı yordu oda aynı ona yaptı gı m gibi sikimi vakumlayı p iç ine ç ekiyordu 10dk kadar yaladı ktan sonra bende geliyorum dedim sikimi agzı ndan ç ı karı p bana 31 ç ekmeye baş ladı bende fazla dayanamadı m ve arzunun gö gü slerine dogru boş aldı m ikimizde biraz rahatlamı ş tı k birer sigara yaktı k sigara iç erken bir yandanda birbirimizi okş uyorduk arzu yeniden ı slanmaya baş lamı ş tı ayaga kalktı elimden tuttu beraber banyoya gittik duş a girdik arzu duş ta egilip sikimi tekrar agzı na aldı ve yalamaya baş ladı sikim tekrar taş gibi olmuş tu duş tan ç ı ktı k salona geç tik ben arzuyu yuz ü stü kanepeye yatı rı p ayakları nı yalamaya baş ladı m ayak parmakları nı agzı ma sokup yalı yordum arzunun ç ok hoş una gitmiş ti yavaş ca yukarı lara ç ı kı p kalç aları nı yalayı p ö pmeye baş ladı m kalç aları nı aralayı p amı nı ordan gö t deligini yalamaya baş ladı m gö t yalamaya bayı lı rı m arzu artı k inlemeye baş lamı ş tı ohh harika diyordu gö t deligini iyice aralayı p dilimi sokuyordum arzu kı vranı yordu biraz daha yalayı p ters ç evitdim ve bu sefer gö gü slerini yalamaya baş ladı m ordan yavaş ç a aş agı gö begine aordanda amı na inmiş tim amı nı yine vakumlamaya baş ladı m amı nı n suyu sel gibi akı yordu sok artı k dedi arzuyu ö nü mde diz ç ö ktü rdü m sikimi agzı na verdim biraz yaladı ktan sonra domaltı p bir hamlede sikimi soktum arzu mü thiş bir ç ı glı k atmı ş tı biraz bekledikten sonra hı zla girip ç ı kmaya baş ladı m ben sikimi amı na soktukç a arzu inliyor ç ı glı k atı yordu iki elimle kalç aları ndan tutup vurmaya baş ladı m ş akkş akk diye ç ı kan sesler ikimizide deli ediyordu sikimi cı kardı m kanepeye oturdum arzu yü zü bana dö nü k ş ekilde sikimi tuttu ve amı na soktu kö kü ne kadar girince ohhhh diye ses ç ı kardı ve oturup kalmaya baş ladı amı nı n iç i ateş gibi yanı yordu arzu sikimin ü stü nde zı plarken bende gö gü slerini okş ayı p sı kı yordum arzuda bende inliyorduk bir sü re daha zı pladı ktan sonra ç ı klı kları arttı ve ohhhhh ahhhhh sesleri arası nda iç ime boş al amı mı sula dedi bu sö zler aklı mı baş ı mdan aldı ve bende ahhh heliyorum aş kı mm dedim arzu bende geliyorum erkegimmm dedi ve aynı anda titremeye baş ladı k arzunun amı nı istedigi gibi sulamı ş tı m arzu kolları ma yı gı ldı kaldı ikimizde nefes nefese kalmı ş tı k yavaş yavaş kendimize geldik arzu harikaydı n canı m gerç ektende sö yledgibi azgı nmı ş ş ı n dedi hakan beni hiç bö yle sikemedi dedi bende sende mü thiş din canı m cok gü zeldi dedim saate baktı gı mda 2 saat seviş miş dik ben kalktı m giyindim arzuyla kapı da uzun uzun ö pü ş tü kten sonra ç ı ktı m mutlu ş ekilde eve gittim eş im geç kaldı n dedi hakanı n bizi yalnı z bı raktı gı ndan haberi yoktu arı zayı ancak hallettim dedim ve bir postada karı ma attı ktan sonra mutlu bir ş ekilde uyudum.arzuyla iliş kimiz 6 ay kadar sü rdü bazen onun evinde bazen benim evde her fı rsatta sikiş tik ş u an baş ka ş ehirde eş inin iş i nedeniyle ama yakı nda dö necek bende ogü nü dö rt gö zle bekliyorum seks isteyen bayanlar eş ini baş kası yla dü ş ü nen erkekler ve ü ç ü ncü arayan ç iftler ekleyin
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

absoluta teşekkür ederim

SELAM ARKADAŞLAR BEN İSTANBULDAN CENK BENİM TEKEL BAYİM VAR YAKLAŞİK 7 SENEDEN BERİ BU İŞİ YAPIYORUM YAŞİM 24 NEYSE OLAYA GECİM HEMEN BİRGÜN GECE SAAT 00 30 DUKKANİ KAPATMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDUM DUKKANA GÜZEL ALIMLI Bİ BAYAN GİRDİ ABSOLUT raspber... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

lahmacuncu

merhaba arkadaşlar ben mehmet ankarada yaşıyorum 30 yaşındayım benim hikayem evli bir bayan olan gülle aramda yaşananlardan oluşuyor gül ile internetten tanıştık kensisi evli olduğunu ve aşka aç olduğunu söylemişti bende hayatımda kimsenin olmadığını... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hem ev boyuyom hemde evin hanımını sikiyom

öncelikle mrb lar aldatanlar sitesine kurucularına ve okuyucularına tşk ederim böyle bir site hazırladıklarına.gelelim konumuza tamamen gerçek ben şahin ist anadolu yakasından ikamet ediyom ama meslek icabi avrupa andolu fark etmez iş nerden çıktıysa... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

olgun ve azgın

merhaba arkadaşlar ben 30 yaşında 170 boyundayım ankarada yaşıyorum evliyim ama sex hayatımız çok monoton ve bende işim gereği güvenebileceğim kişiler olursa ancak bunu yaşayıyorum ama nedense bu defa öyle olmadı hiç tanımadğım bir bayandı sevda ben ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kaplıcada kocam uyurken arkama kaydırttım

ismim cansu anadolunun büyük bir köyünde yaşıyorum evliyim 9 yaşında bir oğlum var düzgün giyinen kendine bakan dogumda amım bozulmasın diye sezeryan olan göğüslerim bozulmasın diye sütüm gelmiyor diyerek yetişkini mamayla büyüten seks düşkünü biriyim g... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ilk ve son kez dedi şok oldum

MERHABA BEN ANKARADAN YAZIYORUM YAŞIM 30 VE BEKARIM.SİZE ANLATACAĞIM OLAY GERÇEK VE OLDUĞU GİBİ ANLATIYORUM.BİR İŞ GEZİSİ İÇİN BİR HAFTALIĞINA İL DIŞINA ÇIKACAKTIM.KENDİ ARABAMLA GİTİP O İLDEKİ İŞLERİ DENETLEYİP GELECEKTİM.İŞ YERİMDE ÇALIŞAN ELEMANLA... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

azgın evli türbanlı

slm arkadaşlar bende başımdan geçen gerçek bir hikayemi anlatmak istiyorum bundan 1 ay kadar önce işyerinde çalışırken bi bayan geldi esmer 1,70 boylarında 50 kg kadarzayıf ama esmer güzeli bayan daha önceleri bir kaç kez gelmiş benden alış veriş etm... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

piliç çevirme

İsmim Ender. Esmer, ela gözlü, 23 yasında, 1.96 boyunda ve 85 kiloda atletik vücuda sahip bir gencim. Övünmek gibi olmasın 24 cm bebek kolu gibi bir yarağa sahibim. Hal böyle olunca sokacak yer bulmak da kolay olmuyor tabi. Bir gün çalıştığım şirkett... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

beklenmedik olaylar

slm arkdaslar bende basımdan gecen bu sıte sayesınde ılgınc bır olayımı anlatmak ıstıyorum ben daha once burda güzel gece diye bir hikayemı yayınlamıstım evlı bır cıftle yasadıgım olayı yazmıstım ondan sonra msn mı eklıyen bır bayan la tanıstık kendı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

lojmandan işyerine gelen iş arkadaşım

ayrıca site harika bulduğum günden müptelası olmuşum herkese tşkrlrolan olay 2005 yılında gerçekleşti.pekde ballandırarak anlatamam bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. mesleğimizin kimisine göre iyi olmayan tarafı ama bana göre en güzel tarafı gece çal... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.