Bire Bir Hikayeler kategorisi, kendim hikayesini oku.

kendim

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
Selam ben FATİ H tekirdağ ’da oturuyorum. “ “Ben utangaç bir kiş iliğ e sahip birisiyim.Bir bayanla tanı ş mak iç in ya bir arkadaş ı n daha ö nce tanı ş ı p artı k ondan zevk almayı p seni biriyle tanı ş tı rayı m diyerek tanı ş tı ğ ı m birkaç kadı nla birlikte oldum. Ş imdiye kadar bir elin parmakları nı geç mez hayatı ma giren kadı n sayı sı .Bir bayan bulabilmek iç in uğ raş ı mı n son geldiğ i nokta bu satı rlar. Ö nce kendimi kı saca tanı tayı m 19 temmuz 1971 doğ umlu ş u anda tekirdağ da ç alı ş ı yorum. 175 boy 75 kilo boyunda sporun herdalı nı birim ve yapmaya ç alı ş ı rı m genellikle pop ve fantezi tü rk sanat mü ziğ i dinlerim. Gezmeyi ö zellikle bir bayanla birlikte olmak iç in kilometreleri aş arak gidebilecek kadar ç ı lgı n. Yolda yü rü rken bile yanı ndan geç en bayanlara bakamam. Biri bir ş ey sö ylese yü zü m kı zarı r. Yalnı z daha ö nce yaş adı ğ ı m tecrü belerde ş unu gö rdü m ben kadı nları cinsel anlamda mutlu etmeyi biliyorum. Size bir ö rnek vereceğ im. Bir arkadaş ı m(tarı k) birlikte olduğ u kadı nı n kendisiyle birlikte olmak istemediğ ini ona varsa bir arkadaş ı yla tanı ş tı rması nı istemiş . Tabi beni tanı dı ğ ı iç in ş una bir kı yak yapayı m demiş ve benim telefon numaramı vermiş . Aradı konuş tuk bana sadece tek bir iliş ki yaş ayabileceğ ini ikincisinin olmayacağ ı nı sö yledi. Kabul ettim. Ben bir Pazar gü nü tekirdağ dan yaklaş ı k 80 km olan Ş arkö ye onun evine gittim. Oturduk nası lsı n faslı ndan sonra o bir ş eyler soruyor ben cevaplı yorum. Tabi bende bir heyecan konu bulup bir ş eyler sö yleyemiyorum. Dediki dilinimi yuttun hayı rdı r. Ben heyecanlı olduğ umu bayanlarla konuş urken utanı p sı kı ldı ğ ı mı izah ettim. Oda tamam deyip hadi seviş elim dedi. Tabiki benim istediğ imde buydu. Hemen yatak odası na geç tik. “ “ Zaten hiç kilot giymediğ ini arkadaş ı m sö ylemiş ti. Ben hemen dudakları ndan iş e koyuldum. O herş eye kendisinin yö n vermesini ister gibiydi. Ama ben ona bu ş ansı vermedim. Dudakları nı ö perken bir yandan ü zerindeki ti-ş ö rtü ç ı karttı m. Sü dyende takmamı ş tı . O benden ö nce daha nice erkeğ in hoyratca elleyip kahverengi 1 cm lik tepecikleri emdiğ i memelerini ağ zı ma alı p emerken diğ er yandan bunu ö ğ le bir delirtmem gerekir ki bir daha beni ç ağ ı rmalı . Diye dü ş ü nü rken gö bek deliğ inden geç erek mini eteğ ini kaldı rı p kı lları hafif uzamı ş daha nice yarraklarrı n defalarca siktiğ i yere geldiğ imde bacakları nı iki yana aç mı ş tı . Bendaha ö nce porno filimlerde izlediğ im gibi yavaş yavaş fakat aynı hı zla amı nı yalı yordum. Amı nı yalarken ö nce inebildiğ im kadar gö t deliğ ine kadar yalayı p amı nı n deliğ ine geldiğ imde ise dilimi amı na sokuyorum bu arada burnumla klitorisine masaj yapı yordum. Dil darberimi amı nı n deliğ inden ç ı karı p klitorisine vurmaya baş ladı ğ ı m da ilk orgazmı nı yaş amaya baş lamı ş tı . Bacakları nı n arası na kafamı sı kı ş tı rmı ş daha hı zlı yalamamı istiyordu. “ “ Benim istediğ im zaten buydu. İ lk orgazmı yaş ayı p rahatladı ğ ı nda bacakları iki yana aç ı p değ iş ik bir sitilimin olduğ unu bö yle bir ş eyi her erkeğ in yapmadı ğ ı nı sö yledi. Ş imdi rahatlama sı rası bana gelmiş ti. Beni yatağ a oturttu. Gö mleğ imin dü ğ melerini birer birer ç ı kartı rken dudakları mı vantuz gibi somuruyor boynumu yalı yor kulakları ma kü ç ü k ı slak ö pü cü kler konduruyordu. Sı ra yavaş yavaş aş ağ ı lara doğ ru inmesine gelmiş ti. Pantolonumun kemerini ç ö zü p gü ğ melerini ç ö zerken gö beğ imi,ulaş abildiğ i kadar kası kları mı ö pü yordu. Pantolonumu ç ı karı rken benim ufaklı ğ ı n ü zerinden ağ zı nı geç irirken kafsı nı bulup kü ç ü k bir ı sı rı k atı p aş ağ ı ya doğ ru inip pantolonumu ç ı karı p kilodumuda bir ç ı rpı da ortadan kaldı rdı . Yeni temizlediğ im ve olabildiğ ince ı ş tahla karş ı sı nda duran sikim az ö nceki olanlara dayanamayı p zevk suları ndan birazı nı ucundan dı ş arı ya ç ı kartmı ş tı . Diliyle bir damlası nı bile heba etmeden benim onu ç ı ldı rttı ğ ı m gibi dilini sikimin deliğ ine sokuyor daracı k yaptı ğ ı dudakları nı ağ zı nda kayboluncaya kadar iç ine sokup tekrar ç ı karı yordu. Benim dayanacak takatim kalmamı ş tı . Boş alacağ ı mı sö yledim. Ağ zı na boş almak istersem boş alabileceğ imi sö yleyip bu erkeklerin en ç ok istediğ i ş ey olduğ unu sö yledi. Ben ş imdiye kadar hiç denememiş tim. Kı sı k bir ses olur dedim. Ve inanı lmaz bir ş ekilde bü tü n ihtiş amı yla benim aslan kü kremeye yanardağ gibi fı ş kı rmaya baş ladı ğ ı nda sikimin ucundaki sı zı bir anda dil darbeleriyle rahatladı . Ağ zı na dolan zevk suyunu daha fazla ağ zı nda tutamayı p bir peç eteye boş altı . Ağ zı boş alı nca ilk sö ylediğ i seninki lolipop gibi bir yarrak deyiverdi. Bu seviş menin devamı nda ben iki kere daha amı nı sikerek boş aldı m. O ise tepesine oturup ö zgü rce alabileceğ i zevki ç ı kardı ve gitme zamanı m geldiğ inde herş ey iç in teş ekkü r edip bir daha gö rü ş memek ü zere vedalaş tı k. Yaklaş ı k iki hafta sonra telefonuma ö zel bir ç ağ rı geldi tabiki telefonu aç tı ğ ı mda ş uh bir ses halimi hatı rı mı sorup daha ö nce hiç olmayan ilk defa ikinci kez bir erkekle seviş mek istediğ ini eğ er mü saitsem gelmemi istedi. Hemen iki haftaki yaptı kları m aklı ma geldi demek ki kadı nlar sı radan olmayan değ iş ik sikiş leri seviyordu. Bu hanı mla olan birlikteliğ imiz tam tamı na bir yı l devam etmiş ti. O benim sikimin uğ uru olduğ unu yeni biriyle tanı ş tı ğ ı nı ve evleneceklerini sö yleyip ayrı ldı k. Ayrı ldı ktan bir sene sonrada yine beni arayı p birlikte olmamı zı istedi. Yanlı ş olduğ unu bile bile onunla tekrar birlikte oldum. Ş imdi bu satı rları okuyan benim gibi utangaç veya sadece seviş meyi seven bayan arkadaş lar var ise benimle irtibata geç sin. Beni “ “ email adresime telefonları nı bı rakı rlarsa mutlaka kendilerine cevap vereceğ im. Hepinize gö nlü nce bir yaş am ve her yaptı ğ ı nı z sex’te mutlu olmanı zı dilerim.
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

ablası gitmiş

Merhaba arkadaşlar ben murat yani AKREP-m40 sizlerle daha önceleri bir kac anımı paylaşmıştım okuyanlar benı hatırlar okuımayanlara ise kendimi    kısaca şöyle tanıtım istanbulda yaşıyan samimi acıksözlü kemkumu sevmıyen sınırsız ve doyumsu... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

otobüs yolcuğuyla gelen güzellik

Size anlatacağım olay 2 ay önce gerçekleşti.İzmirde üniversiad için izmire gittik neyse güreşler bitince ben takımdan ayrılarak antalya ya gitmeye karar verdim.Neyse otobüse bindim benim bir ön koltukda oturan bir çift vardı ben yerimi ayarlarken kad... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

netten tanıştıgım erkek beni çoşturdu!

Merhabalar. Ismim meltem. 19 yaşındayım. Erkeklerle küçüklükten beri aram hep iyi olmuştur. Sanırım bende egzotik birşeyler var:)neyse ben anımı anlatmaya    başlayayım. Internette sörf yaparken bir siteye mesaj bırakmıstım ve birkaç saat s... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

komşu kızı nasıl siktim

Ben 30 yaşindayim 2001 yilinda İşyerİmİzde staj gelen benden 2 yaş büyük bİrİ olan fİlİz adinda bİr kiz vardi. 14 Şubat sevgİlİler gününde benden habersİz hedİye almiş. Akşam İş çikişinda hedİyesİnİ bana verdİ tabİ böyle bİrşey beklemİyordum. Neyse a... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

azgın olmak

slm adım canan 28 yaşında dul bayanım 3 yıl once eşımden ayrıldık kendı evımde yaşıyorum konuya gelelım yan komşum ayten abla 36 yaşında kocası kemal abı 44 yaşında bır gun evde yalnız dvd de porno fılm serrederken elımde ufak havuçla kendımı tatmın ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bufecının esı

Benim adim serkan Yasim otuzdort. Bir araba tamirhanesi sahibiyim. Tamirhanemin icinde kendime ayirdigim bir burom var. Tamirhaneye yakin pogaca, tost satan Selim’in kucuk bir dukkani vardi. Birgun onun dukkaninda gordugum kari beni alt ust etti. Ara... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

netten nete

Ben kaan ankara da mali müşavirlik yapıyorum sosyal ilişkileri kuvvetli yakışıklı ve birçok bayan arkadaşım olmasına rağmen yeni dostluklara açık biriyim. İşlerimin yoğunlu azalmıştı ofiste saat dörtten sonra yanlız kalmıştım ve çalışanlarıma izin ve... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

rakipsiz-1

Ben Rakipsiz İstanbul`dan. 25 Yaşındam Atletik vucuda sahip Esmer Bir Gencim. Figen`le çette tanışmıştık ozamanlar baya populerdim ve büyük bir kanal sahibiydim. Figenle tanıştıktan sora önceleri sanal olarak sohbet diyorduk. Daha sora sohbetlerimiz ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

evli çiftile sex

Tekrar merhaba insan her yaşta fantaziler yaşamak ister hele belli bir yaşa gelince, bu daha da artıyor benim gibi,evet evli çiftlerle beraber olmak onlarla sınırsızca sekssi konuşmak ve yaşama çok güzel tabi bu her insanla olmuyor.Sizlere daha önce ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

nesrini otel odasında

Selam. Ben Ankaradan Taner. 21 yaşındayım. Size başımdan geçen bi olayı anlatıcam. Ben ankarada yaşıyorum. Geçen hafta istanbula gittim. Hemen nesrini aradım. Nesrin 19 yaşında, esmer, uzun boylu, mükemmel vücutlu bi kızdır. Hele o göğüsleri yokmu… n... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.