İ lk evli ç ift sex deneyimi

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
Slm sevgili hikaye okurları fantazi seven herkese slm ben cenk size iki ay evvel butiyimde baş ı mdan gecen seks hikayemi anlatmı stim hikeyeden sonra beni cok ekleyen kiş i oldu ş imdi anlatacağ ı m hikeyede o ekleyenlerden bir ciftle yaş adı gı m muhteş em grup seks yalansı z ve abartı sı z yazı yorum hikyem nette yayı nlandı kta iki hafta sonra bana bu adresime mail geldi evliyim seninle msnde konuş mak istiyorum diye bende adresini ekledim isminin eklediyim gun geceside msn si acı ktı sohbete baş ladı k evli oldugunu 30 yası nda oldugunu karı sı nı nda 26 yası nda oldugunu benim hikayemi cok beyendiyini eyer bana guvenirse karı sı yla seks yapmamı istedi bende ok dedim sohbete baş ladı k ama bir sorun vardı memetin grup seks yapmak istediyinden karı sı nı n haberi yoktu bana bunu birlikte yapalı m ben direk konuya girip eş ime anlatamı yorum sende bana yardı mcı ol beraber sikelim karı mı dedi bende elimden geleni yaparı m dedim ve nası l karı sı nı ikna edeceyimiz hakkı nda fikir uretmeye basladı k bu konuş malar yaklaş ı k bir hafta sü rdü cok samimi olmuş tuk bana karı sı yla yaş adı gı ilginç seks anı ları nı anlatı yordu bendende karı sı nı nası l sikeceyimi anlatmamı istiyordu bende ona anlatı yordum ama bir turlu daha karı sı nı nası l grup seks yapmaya ikna edeceyimiz yolunu bulamaı stı k benim aklı ma memetle asker arkadaş ı gibi davranı p gidip onlara misafir olma daha sonra olaylar kendiliyinde geliş ir diye bir dü ş ü ncem oldu bunu memete anlattı m oda biraz bu fkri enmesine boylaması na dü ş ü neyim sana kararı mı acı kları m dedi bir kaç gü n sonra yine msn de konuş urken benim fikrimin aklı na yattı gı nı ama bir takı m ş artları olacağ ı nı soyledi oncelikle iliş ki sadece bir kez olacaktı ikincisi asla olmayacak dedi ikincisi benimle netten deyilde dı ş ardan buluş up bir kac kez real dunyada gorusecekti gü ven duyarsa tam anlamı yla evine davet edecekti onada ok dedim ve eyer herş ey yolunda giderde ben onlara gidince karı sı iliş kiye girmek istemezse asla zorlama olmayacak ama bizi sabaha kadar izlersin dedi onada ok dedim oncelikle memetle real dunyada buluş up tanı ş mak gerekti ortak bir yer belirleyip buluş tuk bana hediye karı sı nı n kilotunu getirmiş ti bir birahaneye gidip sohbet ettik aslı nda karı sı nı n cok azgı n ve seksse cok dü ş kü n oldugnu genelde seks yaparken yatakta birbirlerine baş ka isimlerle hitap ettiklerini karı sı memet amı ndayken aş kı m agzı m boş kalması n onuda doldur dediyini ama yataktan cı kı nca ikiside bir rahip rahibe gibi seksten ve fabtazilerdn yana hiç bir ş ey konuş madı kları nı sö yledi o gü n nası l bir ortam yaratabileceyimizi konuş tuk en mantı klı fikri birbirmize anlattı k o gü n ortak bir fikir bulamadı k hafta sonu tekrar buluş mak ü zre ayrı ldı k ama bana bu gece kesin cam aç sana bir sü rprizim olacak dedi ben gece saat 22 gbii msn actı m memete acı ktı slm verdim sü rprizi sordum bana birazdan eş iyle seks yapacagı nı bana canlı izleteceyini ama ekrn kapalı olacagı nı bir sey yazmamamı istedi ben onları izleyecektim ok dedim karı sı banyodaymı ş birazdan cı kar dedi yarı m saat sonra karı sı odaya girdi ben ilk kez gö rü yordum ama hakikaten harika bir kadı ndı tam bir seks abidesiydi orta boylu hafif kilolu balı k etli buram buram seks kokan bir kadı ndı odaya girer girmez memetin sikini aldı agzı na en 20 dakka yaladı memettte kilotunu kenarı nı cekip amı nı okş uyordu daha sonra memet domalmı ş vaziyette amı na girdi bir iki gidipgelmede boş aldı suna cok kı zdı beni boş altmadı n ben ne yapacam diye kı zdı memette canı m kusura bakma hafta sonu nası l istersen oyle sikiş iriz dedi suna hı rcı n bir sekilde odayı terk etti memet hemen pc bası na gelip nası l guzelmi karı m dedi bu arada ben onları izlerken 31 cekip iki kere boş almı ş tı m cok guzel karı n var dedim onu mulaka sikmeliyim dedim memet bu gece kası tle erken boş aldı gı nı karı sı nı n grup yapana kadar iyice azması nı istediyini soyledi hafta sonu buluş ma yeri belirleyip msn yi kapadı k aynı yerde aynı saatte tekrar buluş tuk bu gece beni eve davet ettiyini karı sı nı nda beni asker arkadası olarak bildiyini ş u an evde bizi beklediyini soyledi biraz detayları konusup bizim eve gidip sanki sehir dı ş ı nda geliyormuş gibi bir canta hazı rladı m yola dü ş tü k yolda memet bir kaç ş iş e rakı ş arap falan aldı bu gece bana ö zel ziyefet olacagı nı karı sı nı nda alkol alı nca cok daha fazla azdı gı nı soyledi gerekli ortam tam olarak yaratı lmı ş tı beraber evlerine gittik karı sı suna actı kapı yı memet bizi tanı ş tı rdı benim iş iç in bir gecelik istanbula geldiyimi anlatmı ş tı sunaya solana geç ip sanki memetle asker arkadası gibi hikayeler anlatmaya baş ladı k benim askerde cok porno dergi okudugumu cok azgı n biri oldugumu falan anlatı yordu yemek masası na gectik harika yemekler yapmı ş tı gü zelliyi kadarda hamarat bir bayandı bir yendan yemek yiyip bir yandan alkol alı yoduk konu yine dö ndü dolaş tı sekse geldi benim hala bekar oldugumu altı aydı rda bir kadı nla beraber olmadı gı mı sö yledim memet nası l dayandı gı mı sordu biz her gece seks yaparı z falan dedi ama suna kı zdı laf soktu memet her gece yarı m seks yaparı z dedi memetinde isteyi buydu sunayı daha fazla acabilmek canı mne yapayı m sen cok azgı nsı n doymuyorsun ben elimden geleni yapı yprum dedi suna elinden gelen bu kadarmı memet dedi ben aylardı r boş alamadı m anlaş ı lan suna sarhoş olmaya baş lamı ş tı masadan kalkı p salona gectik suna masayı kaldı rı rken biz memetle tekrar ortam yaratmak iç in konuş malar yaptı k suna geldi yanı mza oturdu ü zerinde dizine kadar etek oldugu iç in oturunca her yeri gö zü kü yordu bacakları bem beyazdı hata bir ara memetle el ş akası yaptı dü ş ecek gibi oldu kilotuna kadar gö zuktü beyaz bir kilotu vardı hafif bir mü zik actı memet sunayı dansa kaldı rdı ne dans ama resmen ayakta seks yapı yorlardı sikim taş gibi olmuş tu kendimi zor tutuyordum onları izlerken gizliden sikimi okş uyrdum memet bunu fark etti bana gel sunayla sen dans et ben banyoya kadar gidecem dedi bana gö z kı rpı p sunayı bana bı raktı gider gibi yaptı ama kapı dan bizi izliyordu ben dans ederken sikimi hafiften sunaya hiz ettirmek iç in kendime cektim suna tepki gö sterdi yapma lutfen sen memetin arkadası n memet gormesin cok ayı p dedi ve dansı bı rakı p koltuga oturdu bende ö zü r diledim kendimi tutamadı m cok gü zelsin muhteş em bir kadı nsı n dedim ama bayagı kı zgı n oldugu her halinden belliydi bu arada gizliden bizi izleyen memet odaya girdi ne o ya dansı bı rakyı nı zmı dedi suna aş kı m ben yorgunum yatacam sen istersen otur sohbet et dedi memet aş kı m bende yatacam beni azdı rdı n ş imdi uyumaya mı gideceksin dedi bende geliyoerum senle dedi bana iyi geceler dileyip salondan cı karken memet cenk biz cokses cı karı rı z dedi sakı n korkma bizin yatak odamı z sesli olur dedi ve cı ktı lar banada kanepeyi hazı rlamı ş ları ben bir 10 dakka uzanı p kendime geldim memet yatak odaları nı n kapı sı nı acı k bı rakacaktı bende onları izleyecektim daha sonra olayları n akı ş ı na gö re hareket edecektik ben sessizce gidip yatak odası ndan onları izlemeye gittim yine aynı pozisyonda memet sunayı domaltmı ş agzı na vermiş arkadanda amı nı oksuyordu memet bu sefer amı na bile girmeden agzı na boş aldı suna cok kı zdı bir yandan memetin menisini tukururken bir yandanda hakeret ediyordu memet aş kı m lutfen ne istesen yaapyı m dayanmadı m falan diyordu suna sik beni sik dayanmı yorum her gece erken boş almana diyordu memette aş kı m bak istersen cenki cagı rayı m onla birkilte ol sarhoş oda hatı rlamaz sabah sende dedi suna once kı zdı sen sikemediyin amı mı baş kası namı siktireceksin dedi aş kı m bir kerelik sadece sen nası l istersen ben sana boyle bir secenek sunuyorum dedi suna o zaman gel benle once cenkin sikine bakayı m dedi beraber ayaga kalkı p benim bulundugum kanepeye doğ ru geldiler ben hemen uzanı p uyuyor numarası yaptı m ikiside geldi sessizce suna fı sı ldayarak memete siki ac bakayı m dedi memet yavaş ç a benim kilotumu cı kardı suna daha yakı ndan bakmak iç in eyildi ben iç erisi karanlı k oldugu iç in arada onları izliyordum suna yavaş ç a eline aldı okş amaya baş ladı ama benim sikim zaten taş gibiydi memet sunaya hadi aş kı m al agzı na dedi suna yok yapamam uyanı r dedi yok aş kı m al agzı na sarhoş uyanmaz dedi sunanı n kafası nı tutup hafifce sikime doğ ru bastı rdı suna bana bakı p yavaş ca sikimin kafası nı ağ zı na aldı nefes alı ş veriş lerini resmen his ediyordum hı rı ltı lar cı kararak yalamaya basladı gı rtlagı na girdiyimi his ediyordum memet arkası na gecip amı nı yalamaya baş ladı ben uyanı r numarası yaptı m cunku dayanacak halim kalmamı ş tı nerdeyse boş alacaktı m yarı m yamalak uyanı r gbi yaptı m suna hemen sikimi cı kardı agzı ndan eme elinden bı rakamı yordu kacacakmı ş gibi tutyordu sonra tekrar aldı agzı na 10 dakak falan yaladı iyice kendinde gecmiş ti memet bu arada domlmı ş vaziyette duran sunanı n amı na girmiş sikimi yalamsı nı izliyordu benimde takatim kalmamı ş tı kafası nı tutup gı rtmagı na kadar sokması na yardı mcı oldum uyandı gı mı anlayan suna kucagı ma oturup sikimi amı nı n hizesı na getirip aldı iç ine bende kalç aları ndan kavrayı p en kokuna kadar soktum memet te yatagı n uzerine cı kı p agzı na verdi suna sikin beni aş kı m bu gece iki kocam var sabah kadar sikim beni doyurunyarrağ a diye mı rı ldanarak zı plı yordu ö nce memet akı ttı agzı na bende cı karmadan amı na akı ttı m sikimin suyunu ama suna hala devam ediyordu hiç ç ı karmadan ikinciye devam ettik ben bacakları nı ayı rp amı na girdim memet koltuga oturmuş bizi izliyordu ben vurdukç a amı na suna boş alı oydu domaltı p birazda oyle siktim suna memet gel ver agzı ma boş bı rakma agzı mı diyordu memet gelip verdi agzı na ben arkadan orta parmagı mla gotunu yokladı m memt bana acı lı p kapanı yordum memet suna cok azarsa arkadanda verir demiş ti orta parmagı mı got deliyine sokmaya baş ladı m rahat girip cı kı yordu sikimi amı ndan cı karı p got deliyinin hizası na getirdim ses cı karmadı biraz sikimin kafası nı got deliyi etrafı nda gezindiridim suna artı k kendisi arkadan almak iç in kendini geri bastı rı yordu bende delik hizası na getiirp iç ine alması nı istedim kendini geriye bastı rarak aldı got deliyine daracı k gotu vardı sikimin kafası zor girdi sikimin gö vdesini ı slatı p kö kledim haifi bir cı ğ lı k attı ben biraz bekleyip yavaş ç a pomapalamaya baş ladı m artı k tamamen iç indeydim yarı m saat kadar pomapaladı m bu arada memet tekarar agzı na boş almı ş tı benimde artı k boş almamı istiyordu suna gö tü m dagı ldı yeter nolur boş al diyordu bende emrini yerine getirip tü m haş metimle iç ine akı ttı m suna biraz uzanı p banyoya gitti memete nası l oldugunu sordum muthiş dedi bende izin verirse sunayı birazda banyoda sikmek istiyorumn dedim memet ne demek bu gece suna senin karı n nerde nası l istersen sik dedi bende banyoya gittim suna dfa beni bekliyormuş duş altı nda ayakta bir saate yakı nda banyoda siktim beraber banyodan cı ktı k memet bizi bekliyordu yieyecek bir seyler hazı rlamı ş tı masaya oturup gece hakkı nda konuş maya baladı k cok zwevk aldı gı nı bunu tekrarlamak istediyini soyluyordu suna memet bu geceyi yasattı gı iç in tesekur ediyordu ama memet sunanı n tekrarlamak isteyine pek sı cak bakmı yordu cunku o aban evvel sadece bir kere seks yapacaz diye sö z verdirmiş ti bir ş eyler atı ş tı rdı ktan sonra masadan kalktı k sunayla memet odası na gittiler bende kanepeye uzandı m 10 dakka sonra suna geldi kanepeye bu gece benle yatmak iç in memettten izin aldı gnı soyleyip yanı ma yattı bir postada kanepede siktim zaten sabahı n 6 sı olmuş tu ayaakta duracak halimiz kalmaı ş tı bereber uyuduk beni saat 9 gibi memet uyandı rdı ve benim gitmemin gerektiyini soyledi bende sessizce cı kı p evime gittim bisex olmayı seviyorum ekleyin
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

dost yardımı - 2

Dostumun aletini emdiğimi ve çok zevk aldığını anlattım. Şimdi ise zevkin tadını alan dostum bana ahlaksız bir teklifte bulundu, onu anlatacağım.Ödevler ve projeler zamanı, bana gelip benim ödevimi hazırlayacağımı hemde benim istediğim şekilde hazırl... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

chatten dostça sikiş

Herkese merhabaUzun zamandır bu sitedeki hikayeleri takip ederim. Daha önce ben de bu siteye yaşadığım bir olayı yazmıştım ve ilgi görmüştü. Birkaç mail aldım ama devamı gelmedi. Çünkü çok samimi olmadıklarını gördüm. Neyse hikayeme geleyim;Yaşadığım... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

otobüste ılk defa zevkli yolculuk

18 yaşındayım ve hiç bir zaman bir erkekle beraber olmamıştım. çevremdekiler de yakışıklı olduğumu söyler. otobüs yolculuğu her zaman beni    sıkar. otogarda yolculuk saatinde yerime geçtim yerim en arka dörtlü koltuktu. bir süre sonra yanı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

akserlik anıları

Merhaba ben emre size askerlik döneminde yaşadigim fantazilerimi anlatacagim ben askerde camasirhane görevlisiydim ve aksamlari mesai bittikten sonra camasirhaneye gecip müzik dinler ve günün yorgunlugunu atardim ayrica ara sira tertibim ve en aykin ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

götümü bozdurmak istiyorum

merhaba ben istanbul kartaldan çağtay 31 yaşındayım buzamana kadar hiç yapmadım ama bundan sonra yapmak istiyorum kendime koca arıyorum beni bozmak isteyen varsa nickadımwin....siki büyük olan eklemesin küçük olursa acısı az olur.... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

tren sallandıkça

Trende yemek vagonunda oturuyorduk. oteldeki akşamdan sonra onun karısı olmuştum.Bana öyle bakıyor ve arzuluyordu ki bir erkeğin bir erkeğe öyle arzuyla bakabileceğini hiç düşünmemiştim.İçkilerimizi yudumlarken bir yandan da ayağımı uzatım sikini aya... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sıcak saatler

Merhaba yeni bir yaşanmış hikaye ile karşınızdayım. Bundan 11 ay önce başımdan geçen bir olayı siz değerli okurlarla paylaşmak istedim.Dediğim gibi yaklaşık 11 ay evvel Apartmanımızın 4.katına taşınan Muratl`a başımdan geçen bir olay bu.Taşındıkların... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ilk gizli seks maceram

Ilk Gizli Seks Maceram Balikesir`de universite`ye baslamistim. Uzun bir sure yurtlarda kaldiktan sonra tek basina kalan sinif arkadasim, istersem kaldigi evde beraber yasayabilecegimizi, cunku kiranin fazla geldigini soyledi. Bu benim icin hayal dahi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ümitle1

Biz anadoluda küçük bir kasaba yaışyorurduk.Ben ve ümit o zamanlar 14 yaşındaydık.Ümit istanbulda oturur yazın bizde kalırdı.Bir gün babama ait cinsellik dergilerini karıştırıyorduk,oradaki bir kadını ümitin annesine benzettim.-Bak şu kadına annene n... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

3 kişiye sakso çekişim

Mrb ben izmirde yasayan 25 yası nda 180 80 kumral bakı mlı erkeksi gizli ap bi gayı m bu yazdı kları m tamamen yasanmı s bı olaydı r bi gü n nette sex yapmak iç in birilerini ararken birinden msj geldi sakso ç ekritip agzı na boş altı cak bi gay arad... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.